Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSСереда, 21.04.2021, 07:35

Рівненська ЗОШ №20

Меню сайту
Наше опитування
Яку мову Ви обрали б (обрали) для своєї дитини як другу іноземну?
Всього відповідей: 164
Статистика
лічильник відвідувань
Статистика 2
Форма входу
Зараз на сайті
Годинник

МО класних керівників

Методичне обєднання класних керівниківце структурний підрозділ внутрішкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

 

Проблемна тема методоб’єднання
класних керівників школи

 

Формування системи цінностей особистості школяра через інноваційну виховну діяльність

 

1. Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • ознайомлєння класних керівників із сучасними виховними технологіями , формами та методами роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів; 
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів;
 •  узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об'єднання.

ПОЛОЖЕННЯ

про голову методичного об`єднання

класних керівників

1. Голова шкільного методичного об’єднання класних керівників обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчих учителів членами МО і затверджується наказом директора школи.

2.   Голова шкільного методичного об’єднання класних керівників:

 • чітко й конкретно визначає зміст роботи МО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою, методичними рекомендаціями всіх рівнів;
 • визначає пріоритетні напрями роботи, завдання МО, функціональні обов’язки його членів;
 • складає план роботи МО на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;
 • активізує і систематизує роботу МО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;
 • відповідає за ведення належної документації МО;
 • готує і проводить загальні засідання МО ( 4 рази на рік);
 • організовує взаємо відвідування виховних заходів класних керівників, відвідує уроки;
 • організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів МО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей;
 • збирає, аналізує і надає заступнику директора з навчально-виховної роботи навчального закладу інформацію про результати проведених анкетувань і тестувань;
 • бере участь у вивченні напрямів виховної роботи, перевірки виховних планів, ведення учнівських щоденників; підготовці та проведенні засідань педагогічної ради, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;
 • контролює проведення виховної роботи класними керівниками;
 • проводить діагностику класних керівників, здійснює її аналіз для корекції роботи МО класних керівників;
 • за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику директора з навчально-виховної роботи та визначає мету, завдання і зміст діяльності МО на наступний рік;
 • голова методоб’єднання класних керівників – член методичної ради школи.

 

Положення про класного керівника

навчального закладу системи загальної середньої освіти

 від 16 вересня 2006 р. № 434.

Зміст, форми і структура плану виховної роботи

Сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідно соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.

Плануючи виховну роботу, класовод визначає цілі, форми і засоби виховання учнів, обирає оптимальні варіанти змісту, форми, структури плану роботи на навчальний рік або семестр.

За змістом план має бути спрямований на формування у дітей особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; виховання шанобливого ставлення до родини; формування здорового способу життя, забезпечення фізичної досконалості школярів.

Робочим планом класного керівника може бути календарний або перспективний план виховної роботи, який охоплює тижневий, місячний або річний проміжок часу і містить таку інформацію: перелік запланових заходів, терміни їх проведення, прізвища організаторів тощо.

Структура плану  включає  такі розділи:

 • аналіз виховної роботи за минулий рік;
 • цілі та завдання виховної діяльності;
 • психолого-педагогічна характеристика класу;
 • основні напрями діяльності та справи класного колективу;
 • індивідуальна робота з учнями;
 • робота з батьками;
 • ·вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

До розділу «Аналіз виховної роботи за минулий рік»

Для визначення правильних цільових орієнтирів, пріоритетних напрямків виховної діяльності на наступний навчальний рік, обрання оптимальних форм, методів та прийомів побудови виховної роботи в розділі слід визначити досягнення і з'ясування слабких місць виховного процесу, передбачити особистісний розвиток учнів, правильне розуміння ними соціальних процесів.

Доцільно дотримуватись слідуючого:

 • аналіз ефективності визначених цілей та планування виховного процесу в класі у минулому році;
 • аналіз розвитку учнів класу;
 • аналіз динаміки соціального розвитку учнів;
 • аналіз розвитку колективу класу;
 • аналіз організації виховного процесу в класі та визначення ефективності виховної роботи класовода;
 • аналіз участі учнів класу у життєдіяльності навчального закладу;
 • аналіз педагогічної взаємодії з батьками, батьківським активом;
 • проблеми.

До розділу «Цілі та завдання виховної діяльності»

Головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Вимоги, які висуваються до цільових орієнтирів виховної діяльності:

 1. сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;
 2. сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей;
 3. сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини;
 4. сформованість понять та уявлень про довкілля;
 5. сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;
 6. сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

До розділу «Психолого-педагогічна характеристика класу»

Подаються загальні відомості про клас, соціально-психологічні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, участь у житті класу, відповідальності, особистісні риси учнів, особливості психологічного стану деяких учнів, пізнавальні особливості учнів класу.

Методичним об'єднанням доцільно розробити «Орієнтовні питання для складання характеристики класу».

До розділу «Основні напрями діяльності та справи класного колективу»

Життєдіяльність класу не повинна визначатися набором випадкових, не пов'язаних між собою заходів. Слід передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах, визначивши види діяльності, що якнайкраще вплинуть на розвиток особистості учнів. Вибираючи форми і способи роботи, класовод повинен віддати перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування, при цьому передбачивши:

 1. ціннісне ставлення до себе;
 2. ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 3. ціннісне ставлення до праці;
 4. ціннісне ставлення до природи;
 5. ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
 6. ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
 7. реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Вчителю важливо правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний розподіл часу і сил членів класної спільноти дасть змогу підвищити ефективність виховної діяльності.

До розділу «Індивідуальна робота з учнями»

Роботу спрямувати на створення сприятливого середовища для формування особистості учнів, забезпечення індивідуального розвитку учня. При цьому слід використати матеріали психолого-педагогічної діагностики, медичного обстеження учнів, індивідуальних характеристик, карти захоплень та інтересів учнів, батьків тощо.

До розділу «Робота з батьками»

Планом роботи передбачити наступні напрями діяльності: вивчення сімей учнів; педагогічна просвіта батьків; забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу; педагогічне керівництво діяльністю батьківської ради класу; індивідуальна робота з батьками; інформування батьків про хід і результати навчання, виховання* і розвитку учнів.

До розділу «Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі»

Об'єктами дослідження за цим напрямом можуть бути обрані:

а) розвиток особистості учнів;

б) формування класного колективу;

в) рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу.

При цьому доцільно використовувати педагогічне спостереження, бесіди, інтерв'ю, анкетування, тестування, створення педагогічних ситуацій, самооцінювання тощо. В план роботи можна включати різноманітні додатки.

Вибір форми плану повинен бути зрозумілим (що робимо, з ким, коли, як).

 

 

 

Гречковська Наталія Борисівна

голова шкільного методичного об’єднання класних керівників

Ступак Людмила Адамівна

класний керівник 1 класу

Проблемна тема класного керівника

Створення у класному колективі гуманного особистісно зорієнтованого середовища шляхом формування національної свідомості учня початкової школи з урахуванням розвитку європейського освітнього простору

Стаж  роботи к/к – 21 рік

Педагогічне кредо «Кожна дитина -  талановита, умій розкрити в ній талант».

 

Лащук Алла Андріївна

класний керівник 2-А класу
Проблемна тема класного керівника

Виховання компетентнісної особистості школяра, яка здатна до продуктивної творчої діяльності

Стаж роботи к/к – 31 рік

Педагогічне кредо

«Спробуй побачити незвичне у звичному, пізнаючи світ –

відкриваючи себе – даруючи себе іншим».

 

Кукліна Тетяна Анатоліївна

класний керівник 2-Б класу
Проблемна тема класного керівника

Інноваційні підхододи до формування особистості учня початкової школи у сучасному освітньому просторі

 

Стаж роботи к/к – 2 роки

Педагогічне кредо

«Спробуй побачити незвичне у звичному, пізнаючи світ –

відкриваючи себе – даруючи себе іншим».

 

Лащук Дарія Анатоліївна

класний керівник 3-А класу

Проблемна тема класного керівника

Формування ключових компетентностей учнів початкової школи за умов сьогодення

Стаж роботи к/к – 9 років

Педагогічне кредо «Вік живи, вік учись!»

Кузнєцова Світлана Іванівна

класний керівник 3-Б класу

Проблемна тема класного керівника

Інноваційні підходи до формування особистості учня початкової школи у сучасному освітньому просторі 

Стаж роботи к/к – 33 роки

Педагогічне кредо «Щоб бути хорошим вчителем, потрібно знати те, чому навчаєш і любити тих, кого навчаєш»

Жуковська Ніна Пантелемонівна

класний керівник 4-Б класу

Проблемна тема класного керівника

Виховання гармонійно розвиненої, соціально активної та національно свідомої особистості школяра початкової школи

Стаж роботи к/к – 27 років

Педагогічне кредо «Найбільша радість для вчителя – коли хвалять його учня»

 

Остапчук Інна Григорівна

 класний керівник 4-А класу

Проблемна тема класного керівника

Формування життєвих компетентностей школяра засобами інтерактивних технологій

Стаж роботи к/к – 5 років

Педагогічне кредо 

«Боротись,шукати, знайти і не здаватись!»

 

Гапончук Зінаїда Володимирівна

класний керівник 6 класу

Проблемна тема класного керівника

Формування компетентного школяра через моральні,духовні та національні пріоритет

Стаж роботи к/к – 22 роки

Педагогічне кредо «Вік живи, вік учись!»

Попович Світлана Степанівна

класний керівник 7-А класу

Проблемна тема класного керівника

Формування компетентного школяра засобами включення у виховний процес культурно-національних чинників

Стаж роботи к/к – 13 років

Педагогічне кредо «Вік живи, вік учись!»

Мельник Тетяна Володимирівна

класний керівник 7-Б класу

Проблемна тема класного керівника

Формування життєвих компетентностей учнів з урахуванням їх здібностей та інтересів шляхом використання інноваційних та інтерактивних виховних технологій

Стаж роботи к/к – 2 роки

Педагогічне кредо «Вік живи, вік учись!»

 

 

Брежицька Галина Федосіївна

класний керівник 8-А класу

Проблемна тема класного керівника

Формування компетентного школяра через моральні,духовні та національні пріоритети

Стаж роботи к/к – 17  років

Педагогічне кредо «


 

 

Герасимчук Сергій Сергійович

класний керівник 8-Б класу

Проблемна тема класного керівника

Виховання здорової,соціально активної, гармонійно розвиненої особистості школяра

Стаж роботи к/к – 3 роки

Педагогічне кредо «


 

 

 

Гречковська Наталія Борисівна

класний керівник 9 класу

Проблемна тема класного керівника

Впровадження інноваційних технологій виховання як засіб формування життєвих компетентностей особистості учня

Стаж роботи к/к –18  років

Педагогічне кредо «Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового  суспільства, ні вільної України .”

 

 

Жуковська Людмила Іванівна

класний керівник 10 класу

Проблемна тема класного керівника

Формування особистісної зрілості учня у виховному середовищі класу й особистості учня

Стаж роботи к/к – 10  років

Педагогічне кредо «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом.» Л.Костенко

 

 

Юрко Ольга Романівна

класний керівник 11 класу

Проблемна тема класного керівника

Прилучення школярів до системи культурних і духовних цінностей рідного краю

Стаж роботи к/к – 19 років

Педагогічне кредо «Лише той Учитель, хто живе так, як навчає.»

 

Методичні об'єднання класних керівників

2016

2017

2018

ПАМЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ УЧНІВ

Розклад дзвінків

1 урок 8.30 - 9.15

2 урок 9.30 - 10.15

3 урок 10.30 - 11.15

4 урок 11.35 - 12.20

5 урок 12.40 - 13.25

6 урок 13.40 - 14.25

7 урок 14.40 - 15.25

8 урок 15.35 - 16.20

RSS
Корисна інформація

І семестр

з 01 вересня до 30 грудня 2020 року

ІІ семестр

з 18 січня до 03 червня 2021 року

Канікули:

осінні з 19.10.20 по 01.11.20

зимові з 31.12.20 по 18.01.21

весняні з 29.04.21 по 04.05.21

Таймер
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Погода
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Кіт
Точний час
Рівне:
Жабки

Рівненська ЗОШ № 20 © 2021
Конструктор сайтів - uCoz